4032 Debrecen, Verseny u. 2.
Telefon: (52) 534-522
Fax: (52) 534-523
OTP Bank Nyrt. 11738008-21456815
Felnőttképzési engedélyszám: E-000517/2014
Nyilvántartási bejegyzésszám: 09-02-0001888
Weboldal
4032 Debrecen, Verseny u. 2.
Tel.: (52) 534-522, Fax: (52) 534-523
OTP Bank Nyrt. 11738008-21456815
Felnőttképzési engedélyszám: E-000517/2014
Nyilvántartási bejegyzésszám: 09-02-0001888
 

Kisgyermekgondozó, -nevelő

Képzéseink
Felnőttképzési engedélyszám:

E-000517/2014

Nyilvántartásba vételi száma:

E-000517/2014/A003

Tanfolyamszervező:

Józsa Vivien

Telefon:

(52) 534-522, (52) 534-523
+3630/547-04-47

E-mail:

iroda@oktavracio.hu

Kisgyermekgondozó, -nevelő

elnevezésű 54 761 02 OKJ számú bizonyítvány szerezhető meg.
A tanfolyam az Országos Képzési Jegyzékben szerepel és államilag elismert.

A tanfolyam időtartama:

1316 tanóra (elmélet: 790 óra, gyakorlat: 526 óra), ebből megengedhető maximum hiányzás: 263 óra.

A tanfolyam helyszíne:

Kihelyezett formában, vidéki helyszíneken is készek vagyunk lebonyolítani.

Oktatási napok:

Megrendelői igény szerint.

A képzés kezdési időpontja:

Megrendelői igény szerint.

Részvételi díj:

Az oldalunkon megtalálható elérhetőségek valamelyikén kérje árajánlatunkat.

A képzés megkezdésének feltételei:

Érettségi végzettség.

A képzés során megszerezhető kompetenciák
(szakképesítéssel rendelkező képes):

 • értelmezni a szakterületi ellátáshoz kapcsolódó jogszabályokat és a szakirodalmat
 • átlátni a gyermekek napközbeni ellátásnak rendszerét
 • a szakmai ajánlásokat munkája során rendszeresen alkalmazni
 • alkalmazni a közegészségügyi előírásokat, az élelmi anyagok, gyógyszerek, vegyszerek használatára és tárolására vonatkozó előírásokat
 • mondóka, vers, mese készletét folyamatosan bővíteni, naprakészen tartani, mindezt érzelem gazdagon előadni a gyermekek életkorának és fejlettségének megfelelően
 • közvetlen vezetői, illetve szakmai irányítás nélkül, önállóan, gyorsan, kevés hibával a tanult ismeretek szakszerű alkalmazására, a munka eredményének ellenőrzésére, a feltárt hibák javítására
 • a gyermekek viselkedésének okait és tevékenységének motivációit felismerni, és ennek figyelembevételével tervezni és szervezni az egyéni képességek fejlesztését
 • a családokkal szimmetrikus, nevelőpartneri kapcsolatot kialakítani. Tudni, hol van a család és a bölcsőde kompetencia határa, ennek megfelelően viselkedni. Hitelesen és tapintatosan tájékoztatást nyújtani
 • alkalmazni és mérlegelni a konfliktuskezelés és problémamegoldás különböző módszereit, gyorsan és megalapozottan dönteni
 • segíteni a gyermekek konfliktus megoldási készségének fejlődését
 • enyhíteni az anyától való elszakadás fájdalmát, a félelmeket és a szorongást
 • a munkahelyi kapcsolataiban a konfliktusokat önállóan megoldani, illetve tudni, mikor kell és kitől segítséget kérni
 • Felelősséggel és hivatástudattal dolgozni, munkájával hozzájárulni az intézmény szakmai presztízsének növeléséhez, tevékenységét összeegyeztetni az intézmény szakmai küldetésével
 • Felelősséget érezni a gyermekek személyiségformálása, fejlődése iránt
 • a munkája során birtokába került adatokat a jogszabályok és a szociális munka etikai kódexe szerint kezelni
 • munkáját pontosan, szorgalommal, tudatosan végezni. Munkahelyén mindid időben megjelenni és a műszakbeosztáshoz rugalmasan alkalmazkodni
 • a munkaköri leírásban meghatározott feladatokon kívül egyéb feladatokat is ellátni (díszítés, előadás meghallgatása stb.), munkatársainak ismereteket átadni, motiválni őket önkéntes feladatokat vállalására
 • ötletet adni, javaslatokat tenni a bölcsőde tárgyi felszereltségének és szakmai munkájának javítására

Tananyagegységek megnevezése:

 • 10525-12 A szociális ellátás általános tevékenységei
 • 10559-12 Elsősegély-nyújtási feladatok
 • 12046-16 Gyermekellátási alapfeladatok és alapelvek
 • 10528-12 Házi időszakos gyermek-felügyeleti feladatok
 • 10529-16 A napközbeni gyermekellátás feladatai
 • 10530-16 A napközbeni gyermekellátás dokumentációs feladatai
 • 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
 • 11499-12 Foglalkoztatás II.

A képzés elvégzéséről szóló tanúsítvány kiadásának feltételei:

 • A hiányzás nem haladhatja meg az összes óraszámának 20%-át
 • Sikeresen teljesített modulzáró vizsgák
 • Komplex szakmai vizsga sikeres teljesítése

Követelménymodulok:

Azonosító száma Megnevezése A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
10525-12 A szociális ellátás általános tevékenységei írásbeli és gyakorlati
10559-12 Elsősegély-nyújtási feladatok gyakorlati
12046-16 Gyermekellátási alapfeladatok és alapelvek gyakorlati
10528-12 Házi időszakos gyermek-felügyeleti feladatok írásbeli
10529-16 A napközbeni gyermekellátás feladatai írásbeli és szóbeli
10530-16 A napközbeni gyermekellátás dokumentációs feladatai gyakorlati
11498-12 Foglalkoztatás I. írásbeli
11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli
A modulzáró vizsga csak akkor eredményes, ha valamennyi követelménymodulhoz rendelt modulzáró vizsgatevékenységet a jelölt legalább 51%-os szinten teljesíti.

Szeretne jelentkezni képzésünkre? Felkeltettük érdeklődését? Ne habozzon! Vegye fel velünk a kapcsolatot.